Vlogger, Streamer trở thành một xu hướng phổ biến của giới trẻ hiện nay. Không cần phải ngồi 8 tiếng văn phòng, khỏi phải bận tâm chạy deadline mỗi ngày, chỉ cần máy quay và 1 đề…